تبلیغات
دنیای عشق - پروفایل
به نام خدا
ی پسر 23ام بچه محل امام رضام
از نظر شغلی به قول خارجی ها freelancer حساب می شم
به قول داخلی ها بیکار
توی زبان ها C&Basic&HTMLتخصص دارم
آشنایی با PHP داریم
زبان انگلسیم قویه
زبان عربی حدترجمه
مهندس برقم
دارای تجربه در زمینه تابلو سازی مونتاژ مدارو سیم کشی و....