تبلیغات
دنیای عشق - دلتنگ که میشوی
تاریخ : سه شنبه 18 اسفند 1394 | 04:59 ب.ظ | نویسنده : مدیر
دلتنگ که میشوی
بهترین مأوا مقبره شهدای گمنام است
گمنامی شان غم هایت را محو میکند
گمنامی شان زندگی را برایت حقیرمیکند
همان زندگی که برای دنیایت آخرت را میدزدد
آری آنجاست که کوچکی افکارت
به چشم دلت دیده میشوند
و تو میمانی واندوهی از سرآگاهی
میروی تا دنیا را در این آرامگاه کوچک دور بریزی
و کمی آخرت وام بگیری از آنهایی که
تمام دنیا را به آخرت فروختند
کاش قدر ارزنی از عشقشان را بفهمیم
کاش همه چیز به زیبایی سادگیشان بود
کاش .......طبقه بندی: آرامش،
برچسب ها: دنیای عشق، دلتنگ که میشوی بهترین مأوا مقبره شهدای گمنام است گمنامی شان غم هایت را محو میکند گمنامی شان زندگی را برایت حقیرمیکند همان زندگی که برای دنیایت آخرت را میدزدد آری آنجاست که کوچکی افکارت به چشم دلت دیده میشوند و تو میمانی واندوهی از سرآگاهی میروی تا دنیا را در این آرامگاه کوچک دور بریزی و کمی آخرت وام بگیری از آنهایی که تمام دنیا را به آخرت فروختند کاش قدر ارزنی از عشقشان را بفهمیم کاش همه چیز به زیبایی سادگیشان بود کاش .......،