تبلیغات
دنیای عشق - ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ
تاریخ : سه شنبه 18 اسفند 1394 | 04:03 ب.ظ | نویسنده : مدیر
ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ ،
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ؛
ﺯﻧـــﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺧـﻮﺷﺒـﺨﺘـﯽ
ﭘـﺎﺩﺍﺵ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎ، ﺻﺪﺍﻗﺘﻬﺎ،
ﺩﺭﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ها ﻭ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ !طبقه بندی: آرامش،
برچسب ها: ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ، دنیای عشق،